Chè Thái Nguyên – Trà Hữu Cơ Mộc Trà Thái Nguyên
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá Từ: 40.000,0
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá Từ: 50.000,0

Trà Búp Thái Nguyên

Trà Búp Thái Nguyên – Cao Cấp

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá Từ: 60.000,0

Trà tôm nõn thái nguyên

Trà tôm nõn thái nguyên – Thọ Trà

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá Từ: 80.000,0

Trà tôm nõn thái nguyên

Trà tôm nõn thái nguyên – Thanh Trà

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá Từ: 100.000,0

Trà tôm nõn thái nguyên

Trà tôm nõn Thái Nguyên – Lộc Trà

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giá Từ: 120.000,0
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000,0

Bộ Ấm Chén Pha Trà

Bộ ấm chén gốm bát tràng

Được xếp hạng 0 5 sao
189.000,0
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Giá Từ: 200.000,0
-4%

Bàn Pha Trà

Bàn Trà Cá Chép

Được xếp hạng 0 5 sao
780.000,0 750.000,0