Chè Kim Tuyên

40,000 400,000 

Chè Kim Tuyên có hương thơm mạnh, nước chè có màu xanh đặc biệt,Chè Kim Tuyên còn được sử dụng để chế biến chè ôlong. Hiện nay, chè Kim Tuyên dùng để chế biến chè xanh cho chất lượng tốt.

1 KG
100 GR
200 GR
500 GR
Xóa
Bạn nhận được 1 phần quàĐiền thông tin để nhận