Khẳng định chất lượng

Tặng mỗi bác 100gr trà thái nguyên dùng thử


Trà hữu cơ được canh tác theo quy trình nông nghiệp hữu cơ

Sạch từ vườn nhà đến chén trà của bạn


Bã Chè Lai Xanh

Loại chè Giá chè 
Chè búp thái nguyên 250.000 VNĐ/1kg
Chè tuyết 777 350.000 VNĐ/1kg
Chè Phúc Vân Tiên 400.000 VNĐ/1kg
Chè Kim Tuyên 400.000 VNĐ/1kg
Chè Bát Tiên 400.000 VNĐ/1kg
Chè keo am tích 450.000 VNĐ/1kg
Chè Lai Xanh 400.000VNĐ – 600.000VNĐ/1kg ( Đang khuyến mãi giảm 25% )
Chè Long Vân 650.000 VNĐ/kg ( Đang khuyến mãi giảm 25% )
Chè Hồng Đỉnh Bạch 700.000 VNĐ/kg ( Đang khuyến mãi giảm 25% )    Tặng 100gr dùng thử miễn phíChỉ tặng chứ không bán