Bã Chè Lai Xanh
Loại chè Giá chè 
Chè búp thái nguyên 250.000 VNĐ/1kg
Chè tuyết 777 350.000 VNĐ/1kg
Chè Phúc Vân Tiên 400.000 VNĐ/1kg
Chè Kim Tuyên 400.000 VNĐ/1kg
Chè Bát Tiên 400.000 VNĐ/1kg
Chè keo am tích 450.000 VNĐ/1kg
Chè Lai Xanh 400.000VNĐ – 600.000VNĐ/1kg ( Đang khuyến mãi giảm 25% )
Chè Long Vân 650.000 VNĐ/kg ( Đang khuyến mãi giảm 25% )
Chè Hồng Đỉnh Bạch 700.000 VNĐ/kg ( Đang khuyến mãi giảm 25% )

    Tặng 100gr dùng thử miễn phí cho 99 khách đầu tiênChỉ tặng chứ không bán
    Updating…
    • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.